štartovné    0,50 €
čakanie 12,00 €/hod
sadzba I cena za km   0,90 €
Zvolen centrum   1,79 €/jedna adresa
Zvolen ostatné časti    2,29 €/jedna adresa
 Časová objednávka                                                                                                                            1,00 €
 
Okolité obce         Sliač rožok 5,00€ Veľká Lúka 7,00€
Badiná 13,00€ Hronská Breznica 9,00€ Kráľová 7,50€ Sliač kúpele 5,50€ Vlkanová 9,00€
Bacúrov 9,00€ Hronsek 9,00€ Lieskovec 4,50€ Sliač letisko 6,00€ Vígľaš 10,00€
Badín 9,00€ Huta 10,00€ Lukavica 10,00€ Sielnica 7,00€ Zolná 7,00€
Budča 5,00€ Kováčová 4,00€ Očová 10,00€ Turová 6,00€ Zvolenská Slatina 8,50€
Dobrá Niva 10,00€ Kováčová kúpele 4,50€ Podzámčok 8,00€ Tŕnie 7,50€ Železná Breznica 9,00€
 
Okolité mestá     Košice 145,00€ Prievidza 45,00€ Skalica 150,00€
Banská Bystrica Ministry 14,00€ Čadca 105,00€ Krupina 21,00€ Púchov 105,00€ Trenčín 95,00€
Banská Štiavnica 21,00€ Detva 18,00€ Levice 60,00€ Pliešovce 18,00€ Trnava 105,00€
Brezno 50,00€ Galanta 105,00€ Lučenec 43,00€ Piešťany 120,00€ Žiar nad Honom 19,00€
Bojnice 50,00€ Kežmarok 115,00€ Martin 60,00€ Poprad 105,00€ Žarnovica 31,00€
Bratislava 120,00€ Komárno 115,00€ Nitra 80,00€ Rožňava 105,00€ Žilina 80,00€
 
Letiská          
Sliač 6,00€ Bratislava 115,00€ Viedeň 140,00€
Budapešť 115,00€ Košice 140,00€ Praha 389,00€
     
 
EU mestá Graz 339,00€ Mníchov 500,00€
  Linz 339,00€ Viedeň 149,00€